Значење падежа

Падежи се деле на:

  • Независне (номинатив и вокатив);
  • Зависне (генитив, датив, акузатив, инструментал и локатив).

Номинатив
Номинативје падежни облик који се употребљава када се именује неки појам. Његова главна функција у реченици је обележавање субјекта.
Жали Иван брата јединога. (Ко жали? Иван.)
Касна мјесечина позлати камене чворуге на седлу и на Жељину.
(Шта је позлатило камене чворуге? Касна мјесечина.)
И ту је подигао себи задужбину под називом Високи Дечани. То ипак никако није могло остати тајна. ( Ко? Шта? Тајна.)
То је чиста будлаштина. (Шта? Чиста будалаштина.) Срамота!

Вокатив
Вокатив је падежни облик који служи за дозивање и скретање пажње. Употребљава се у обраћању некоме.
Шта би, слуго, у пољу Косову? (Хеј, слуго!)
Смедрево, граде од старина… (Хеј, Смедерево; хеј граде!)
Вокатив се употребљава у служби номинатива у народним песмама:
Нетко бјеше Страхињићу бане. Вино пије Краљевићу Марко.

Генитив
Генитивом се може означити узрок.
Није дошао у школу због болести. (Због чега? Због болести. Зашто?)

Датив
Датив је падежни облик који означава намену.
Дао сам пријатељу књигу. (Коме? Пријатељу.)
Лука је купио поклон Јелени. ( Коме? Јелени.)

Акузатив
Акузативомсене означава само прави објекат. У примеру:
Мачка се попела на дрво. (На шта? На дрво.)
Јесте употребљен акузатив, али његова предлошко-падежна конструкција означава место: Где се мачка попела? На дрво.

Инструментал
Основна значења инструментала су: означавање средства којим се врши радња и обележавање друштва.
Он косом жање жито. ( Чим? Косом.)
Оштрије боде коња мамузама. (Чим? Мамузама.)
Пљеснуо је најпре по челу, па онда дланом о длан. (Чим? Дланом.)
Умива га лађаном водицом. (Чим? Лађаном водицом.)
Скрушена душа разговара с небом. ( С ким? С небом.)
Спава по оборима са свињама и са слугама. ( С ким? Са свињама и са слугама.)
Нека дјевојчица која нас је пратила с читавим чопором дјеце.( С ким? С читавим чопором дјеце.)

Локатив
Основно значење локатива је месно (место).
Окрену сат на руци и зачуди се. (На чему? Где? На руци.)
Учини јој се да је кожа на томе месту постала и сувише плава. ( На чеу? На том месту, где?)
Узме поново катедру словенске филозофије у Великој школи. ( У коме? У чему? У Великој школи, где?)
Војска се улогорила на дну Ковиљаче по једном бријегу. (По чему? По једном бријегу.)
Ђердан од дуката о врату му блиста, по оквиру утиснута срма чиста. ( О чему? О врату. По чему? По оквиру. Где?)

Генитив
логички субјекат: Неста пара, неста пријатеља.
атрибут: Зачу се вриска девојака.
прави објект: На столу је остало колача.
неправи објекат: Чувај се пса.
именски предикат: Она је лепог лица.
атрибут: Сањала сам наруквицу од сребра.
одредба за време: Учили су од среде до петка.
одредба за место: Отац је пристигао из Грчке.
одредба за узрок: Побегао је да се склони од кише.
одредба циља: Смештена је у болницу ради лечења.

Датив
логички субјекат: Марку се спава.
неправи објекат: Мајке нема да јој се пожали.
одредба за место: Жељом моје срце гори да се вратим Црној Гори.

Акузатив
прави објекат: Рибам патос рибам ходник.
логички субјекат: Баку често жига у крстима.
одредба за време: Није се појавила у одређени сат.
неправи објекат: Унук је по карактеру налик на деду.
одредба за место: Кроз Шумадију не играј, кроз Босну не пјевај, а кроз Црну Горуне паши оружје.
одредба за начин: Уз осмех му одговара.

Инструментал
неправи објекат: Црном Гором владао је Његош.
одредба за место: Прођох Босном кроз градове.
одредба за време: Дође мени јутром и вечером.
одредба за начин: С великом радошћу надамо се гостима.

0 коментари

Оставите коментар

Хоћете да се придружите дискусији?
Оставите коментар!

Оставите одговор