A група
У наведеним реченицима подвуци личне глаголске облике и одреди их:

Добро познајући свога друга, Матија му баш ништа није веровао. _____________
Ех, дође нам зима. ____________
Почела је да пада киша, али ја сам већ био прошао туда. __________, __________, ____________
Почећемо зидати чим се време буде пролепшало. ____________, ____________
Руке му полетеше, или бар он то пожеле. __________________, _________________

Б група
У наведеним реченицима подвуци личне глаголске облике и одреди их:

Сви се бејаху окупили око тренера и расправљаху о учињеним грешкама. __________________, _____________________
Добар глас далеко иде, а зао још даље. __________________
Посматрао сам другове који спаваху на ужареном песку. ______________, __________________
Да си дошао, заједно бисмо ишли на утакмицу. ______________, ____________
Среди те књиге када се вратиш из школе. _________________, _________________

Решења:
Добро познајући свога друга, Матија му баш ништа није веровао. (перфекат)
Ех, дође нам зима. (аорист)
Почела је да пада киша, али ја сам већ био прошао туда. (перфекат, презент, плусквамперфекат)
Почећемо зидати чим се време буде пролепшало. (футур I, футур II)
Руке му полетеше, или бар он то пожеле. (аорист, аорист)
Сви се бејаху окупили око тренера и расправљаху о учињеним грешкама. (плусквамперфекат, имперфекат)
Добар глас далеко иде, а зао још даље. (презент)
Посматрао сам другове који спаваху на ужареном песку. (перфекат, имперфекат)
Да си дошао, заједно бисмо ишли на утакмицу. (перфекат, потенцијал)
Среди те књиге када се вратиш из школе. (императив, презент)

У одломку из романа Хајдук Станко Јанка Веселиновића, који спада у вашу домаћу лектиру, подвуците и одредите личне глаголске облике:

Чуо је да пуца грана за њим, па му се учини да га неко вија. Беше заборавио да је крај њега био Маринко… Мислио је да се све село дигло за њим у потеру… Није имао куражи да се осврне; бојао се стићи ће га, освртајем ће издангубити!… Напрегао сву снагу па јури. Куда?… Он није знао, није чак ни мислио куда ће. Хтео је да побегне, да се сакрије, па ма у пакао, ако само склоништа нађе… Прескакао је трн, пањ, све што му на путу беше, јер није гледао куд иде ни где главом удара.

Решења:
Чуо је да пуца грана за њим, па му се учини да га неко вија. Беше заборавио да је крај њега био Маринко… Мислио је да се све село дигло за њим у потеру… Није имао куражи да се осврне; бојао се стићи ће га, освртајем ће издангубити!… Напрегао сву снагу па јури. Куда?… Он није знао, није чак ни мислио куда ће. Хтео је да побегне, да се сакрије, па ма у пакао, ако само склоништа нађе… Прескакао је трн, пањ, све што му на путу беше, јер није гледао куд иде ни где главом удара.
Чуо је – перфекат
пуца – презент
се учини – аорист
вија – презент
Беше заборавио – плусквамперфекат
је био – перфекат
Мислио је – перфекат
се дигло – перфекат
Није имао – перфекат
се осврне – презент
бојао се – перфекат
стићи ће – футур I
ће издангубити – футур I
Напрегао – крњи перфекат
јури – презент
није знао – перфекат
није мислио – перфекат
ће – презент
Хтео је – перфекат
побегне – презент
се сакрије – презент
нађе – презент
Прескакао је – перфекат
беше – имперфекат
није гледао – перфекат
иде – презент
удара – презент

0 коментари

Оставите коментар

Хоћете да се придружите дискусији?
Оставите коментар!

Оставите одговор