Дан интелигенције

Поводом међународног Дана интелигенције МЕНСА Србије организује активности током читавог месеца октобра.    Тестирајте своје умеће.   MENSA За љубитеље слагалица препоручујемо следећи сајт:   Слагалице    

Независне предикатске реченице

Независне предикатске реченице   Обавештајне Моја другарица се јуче уселила у нови стан. Нови стан још увек није опремљен новим намештајем. Упитне Кад сте опремили нови стан? Који стан сте опремили? Да ли се Ана уселила у нови стан? Зар се Ана уселила у нови стан? Где се Ана уселила? Прочитај више…

Прилошке одредбе

ПРИЛОШКЕ ОДРЕДБЕ Прилошка одредба за време (На питање: Када?) Видели смо се прошлог викенда. Током недеље учим и спремам се за испите. Видимо се за недељу дана.    Прилошка одредба за место и правац кретања (На питање: Где? и Куда?) Родила сам се у Београду. Дошао је синоћ са мора. Састајемо се испред Филозофског факултета. Идем кући. Прочитај више…

Објекат

ТИПОВИ ОБЈЕКТА Прави објекат Прави објекат се јавља искључиво уз прелазне глаголе без предлога. Постоје три типа таквог објекта. 1) прави објекат у акузативуГрадим кућу.Пишем писмо.Сечем колаче. 2) прави објекат у партитивном, деоном генитиву који се може заменити акузативомПио сам синоћ на прослави шампањца.Јели смо кифлица и торти на рођенадану.*када се ови примери замене акузативом гласиће:Пио сам синоћ на прослави шампањац.Јели Прочитај више…

Субјекат

ТИПОВИ СУБЈЕКТА    Граматички субјекат   Граматички субјекат је увек у номинативу. Милош чита. Дете спава. Мама ради. Граматички субјекат може бити и у вокативу, и то у народним епским песмама ради постизања риме. Вино пије Краљевићу Марко. Коња јаше Орловићу Павле.     Логички  субјекат   Логички или семантички субјекат је онај субјекат који се налази у неким од Прочитај више…

Комуникативна реченица, предикатска реченица, синтагма

Комуникативна реченица      Комуникативна реченица је синтаксичка јединица која износи једну целовиту и завршену мисао или поруку. Она почиње великим словом и завршава се тачком. У оквиру једне комуникативне реченице може се наћи једна или више предикатских реченица. Устали смо рано, спремили се и отишли на излет. Јутрос смо Прочитај више…