ГЛАГОЛСКИ ПРЕДИКАТ

Предикат је главни члан реченице који субјекту приписује радњу, стање или збивање, односно особину, име или неку ситуацију која је реченицом исказана.

Може бити глагол у личном глаголском облику.

У примеру:

Ана пише песму.

предикат је исказан само једним глаголским обликом и такав предикат се зове ПРОСТИ ГЛАГОЛСКИ ПРЕДИКАТ.

 

У следећим примерима, ситуација је другачија:

Нисам могао да дођем.

Сања  је хтела да оде.

Мој друг је почео да прича.

 

У свакој реченици употребљена по два глаголска облика. Они један без другог не могу да постоје јер реченица не би имала смисао ни значење. Такав предикат се зове СЛОЖЕНИ ГЛАГОЛСКИ ПРЕДИКАТ.

 

 

 

ИМЕНСКИ ПРЕДИКАТ

 

 

То                           су           радници.                      – именица

Матеја                   је            паметан.                        – придев                                именске

Такмичар            је           први.                                 – број                                        речи

То                           си          ти.                                     – заменица

Он                      је био   нико и ништа.              – заменице

 

Овакав предикат обавезно састоји из глаголског и именског дела.

Можемо да закључимо да се именски предикат састоји из глаголског дела (помоћни глаголи ЈЕСАМ и БИТИ у личном глаголском облику) и именске речи или синтагме (скупа речи).

Категорије: 5. РАЗРЕД

0 коментара

Оставите одговор

Avatar placeholder

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.