Презент – гради се додавањем наставака на презентску основу

Лице Писати Певати Радити
Једнина 1. пише-м пева-м ради-м
2. пише-ш пева-ш ради-ш
3. пише пева ради
Множина 1. пише-мо пева-мо ради-мо
2. пише-те пева-те ради-те
3. пиш-у пева-ју рад-е

 

Аорист – гради се углавном од свршених глагола, тако што се на инфинитивну (аорисну) основу додају наставци за облик:

 

Лице рећи видети
Једнина 1. рек-ох виде-х
2. реч-е виде
3. реч-е виде
Множина 1. рек-осмо виде-смо
2. рек-осте виде-сте
3. рек-оше виде-ше

 

Аорист гради се углавном од свршених глагола, тако што се на инфинитивну (аорисну) основу додају наставци за облик:

 

Лице рећи видети
Једнина 1. рек-ох виде-х
2. реч-е виде
3. реч-е виде
Множина 1. рек-осмо виде-смо
2. рек-осте виде-сте
3. рек-оше виде-ше

 

  • Имперфекат – гради се само од несвршених глагола и то: а) од презентске основе, одбијањем њеног крајњег самогласника и додавањем наставака за облик )једних или других из следеће табеле) – уз јотовање сугласника испред наставка код неких глагола; б) од инфинитивне основе, додавањем наставака за облик (само других из табеле)
Лице Трести носити певати
Једнина 1. трес-ијах /трес-ах нош-ах пев-ах
2. трес-ијаше /трес-аше нош-аше пев-аше
3. трес-ијаше /трес-аше нош-аше пев-аше
И

м п

1. трес-ијасмо /трес-амо нош-асмо пев-асмо
2. трес-ијасте /трес-асте нош-асте пев-асте
3. трес-ијаху /трес-аху нош-аху пев-аху

 

Императив се гради од лица множине презента, одбацивањем наставака за то лице и додавањем наставака за облик:

Лице Писати Певати
Једнина 1.
2. пиш-и пева-ј
3. нека пише25 нека пева
Множина 1. пиш-имо пева-мо
2. пиш-ите пева-те
3. нека пишу нека певају

Глаголски прилог садашњи – гради се када се на облик 3. лица множине презента дада наставк –ћи: пишући, певајући, радећи. Овај глаголски облик гради се само од несвршених глагола.

Глаголски прилог прошли гради се само од свршених глагола, тако што се на инфинитивну (аорисну) основу дода наставак –вши: видевши, урадивши

Радни глаголски придев – гради се од инфинитивне (аорисне) основе додавањем наставака:

Једнина Множина
Мушки род -ли
Женски род -ла -ле
Средњи род -ло -ла

 

Нпр. радио, радила, радило, радили, радиле, радила; превао, певала, певало, певали, певале, певала.

Радни глаголски придев служи за грађење перфекта, плусквамперфекта, потенцијала и футура другог.

Трпни глаголски придев – гради се:

а) од презентске основе додавањем наставка -ен- (уз јотовање претходног сугласника код неких глагола);

б) од инфинитивне основе додавањем наставака -н- или -т-.

 

Носити Писати Продати
Једнина нош-ен, -ена, -ено писа-н, -на, -но прода-т,-та, -то
Множина нош-ени, -ене, -ена писа-ни, -не,-на прода-ти, -те, -та

 

Трпни глаголски придев служи за грађење облика пасива.

Категорије: 8. РАЗРЕД

0 коментара

Оставите одговор

Avatar placeholder

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.