Комуникативна реченица 

 

 

Комуникативна реченица је синтаксичка јединица која износи једну целовиту и завршену мисао или поруку. Она почиње великим словом и завршава се тачком. У оквиру једне комуникативне реченице може се наћи једна или више предикатских реченица.

Устали смо рано, спремили се и отишли на излет.
Јутрос смо устали рано.
Њих двоје су отишли на излет.

 

Предикатска реченица 

 

 

Предикатска реченица или клауза је синтаксичка јединица која се формира помоћу глагола у личном глаголском облику. У једној комуникативној реченици ћемо имати онолико предикатских реченица колико будемо имали глагола у личном глаголском облику.

Устали смо рано, спремили се и отишли на излет. 3 предикатске реченице у оквиру једне комуникативне реченице.

Јутрос смо устали рано. 1 предикатска реченица у оквиру једне комуникативне реченице

Њих двоје су отишли на излет. 1 предикатска реченица у оквиру једне комуникативне реченице

 

Синтагма

 

 

Синтагма је синтаксичка јединица која означава групу речи које су повезане значењем и функцијом. Према врсти главне речи, синтагме се деле у следеће групе:

 

  1. Именичке синтагме (именица је главна реч) Милошев стари историјски атлас
  2. Придевске синтагме (придев је главна реч) веома успешна
  3. Прилошке синтагме (прилог је главна реч) изразито добро
  4. Глаголске синтагме (глагол у неличном глаголском облику је главна реч) читати књиге
Категорије: 7. РАЗРЕД

0 коментара

Оставите одговор

Avatar placeholder

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.