Врсте речи  

Променљиве речи Непроменљиве речи
именице (речи које означавају бића,

предмете, материју, као и неке невидљиве

и неопипљиве појаве)

 

придеви (речи које означавају особину

неког бића или предмета, материју од

које је неки предмет, припадање некоме

или нечему, као и место или време којем

припада нешто)

 

заменице (речи које упућују на неки

предмет, биће или појаву, или на неку

њихову особину)

 

бројеви (речи којима се изражава

колико има нечега на броју, или које је

нешто по реду)

 

глаголи (речи које означавају радњу,

стање и збивање)

прилози  (речи које најчешће одређују

глаголску радњу по времену, месту,

начину, количини и узроку)

 

предлози  (речи које означавају

различите односе међу појмовима

означеним именицама)

 

везници (речи које повезују речи и

реченице)

 

речце (речи које могу утицати на значење

целе реченице)

 

узвици (речи којима се изражавају

осећања или се подржавау звукови

из природе)

 

 

 

 

 

                               Падежи

Питања Предлози
номинатив Ко? Шта? /
генитив Кога? Чега? од, до, из, поред, близу,изнад, испод, испред, иза, између, пре, после, око, због
датив Коме? Чему? ка, према, упркос
акузатив Кога (видим)?

Шта (видим)?

кроз, за, уз, низ, пред,

под, над, на, у

вокатив (Хеј!) /
инструментал С ким? Чиме? с(а), међу,над, под, пред
локатив О коме? О чему? о, на, у, по, при

 

 

 

                                       Компарација придева

 

Компаратив

позитив +  -ији (старији)
позитив + -ји     (млађи)
позитив + -ши   (лепши)
Суперлатив нај + компаратив  (најпаметнији)

 

 

                                         Именичке заменице

 

Личне

 

                                                             Неличне
Упитно-

– односне

Одричне Опште Неодређене Остале
ја, ти, он, она, оно, ми, ви, они, оне, она

 

себе (за свако лице)

 

ко,

шта

 

нико,

ништа

 

свако,

свашта

 

неко,

нешто

 

ико, било ко,

ко год, ишта,

било ишта,

шта, шта год

 

 

Категорије: 5. РАЗРЕД

0 коментара

Оставите одговор

Avatar placeholder

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.