АТРИБУТ

Атрибут се одређује помоћу питања КАКАВ? КОЈИ? ЧИЈИ?

Насмејана девојчица је показивала исцепану карту.

Службу АТРИБУТА могу имати:

                       ПРИДЕВИ (најчешће): велика школа, брзо дете, плава коса, данашњи догађај

                       ПРИДЕВСКЕ ЗАМЕНИЦЕнеки дечак, овакав ауто, њена сестра

                       БРОЈЕВИ: једна девојка, први разред, троја врата

                       ИМЕНИЦЕ (у зависном падежу): друг из школе, кров на кући, хлеб из пекаре

            Придеви, заменице и бројеви у служби атрибута уобичајено се употребљавају ИСПРЕД именице. Зато што сви имеју особине придева (у истом роду, броју и падежу као именица уз коју стоје) зову се још и ПРИДЕВСКИ АТРИБУТИ.

Именице у зависном падежу у служби атрибута уобичајено се употребљавају ПОСЛЕ главне именице. Зову се ПАДЕЖНИ АТРИБУТИ.

АПОЗИЦИЈА

 

Апозиција друго име неког појма. То је зависни члан реченице који стоји уз именицу и значи исто што и именица уз коју стоји. Иво Андрић, наш нобеловац, умро је у Београду.

(Исто је да ли ће у говорењу или писању бити употребљено Иво Андрић или наш нобеловац, јер је значење идентично).

Тако је и у примерима:

 Раде, дјед Бранка Ћопића, главна је личност у његовој приповеци.

                        На часу смо говорили о Вуку Караџићу, реформатору нашег језика.

Апозиција је, по правилу, исказана скупом речи.

Апозиција се у писању одваја зарезима. Ако се се апозиција и изостави, неће се нарушити њен основни смисао.

Категорије: 5. РАЗРЕД

0 коментара

Оставите одговор

Avatar placeholder

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.