Виолета Драшковић

Виолета Драшковић ради у основној школи „Др Јован Цвијић“ у Смедереву. Професорка
је српског језика и књижевности. Након основних студија завршила је специјалистичке
студије „Компаративне студије Средње Европе“ и мастер студије на Филозофском
факултету у Београду. Тренутно предаје осмом разреду.